Alpe Adria Holz Les

ALPE ADRIA HOLZ/LES

Tako Slovenija kot avstrijska Koroška sta izredno gozdnati deželi. To naravno bogastvo je botrovalo razvoju številnih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo in obdelavo lesa. Zaradi obrobne lege in spremenjenih pogojev na trgu je samo nekaterim podjetjem v območju uspelo, da so bila kos aktualnim gospodarskim izzivom in da so razširila svojo dejavnost izven lokalnega območja. Še manj podjetjem pa je kljub bližnji meji uspelo prerasti regionalne okvire in sodelovati s podjetji onstran meje.

Potenciala konkretnega, čezmejnega partnerstva se lesarska podjetja doslej še niso zavedala, še več, v sosednjih regijah so videli gospodarsko konkurenco.

Cilj projekta

Namen projekta Alpe Adria Holz/Les je krepitev malih in srednje velikih podjetij v regiji, ki se ukvarjajo s predelavo in obdelavo lesa. S projektom želimo vzpostaviti lesarske skupnosti z oblikovanjem skupne blagovne znamke, ter s skupnimi tržnimi nastopi krepiti gospodarstvo na tem območju.

Ciljna skupina:

 • lesna podjetja iz regije, ki se ukvarjajo s predelavo in obdelavo lesa
 • lesna podjetja, ki imajo inovativne ideje glede predelave in obdelave lesa in želijo te ideje uresničiti v projektnem območju

Trajanje projekta: 2010 -2012

Projektne aktivnosti

 • čezmejna srečanja podjetnikov
 • delavnice
 • ustanovitev čezmejne lesne skupnosti
 • oblikovanje skupne blagovne znamke
 • profesionalen tržni nastop
 • dve mednarodni konferenci o inovativni predelavi lesa
 • medijska komunikacija s projektnimi zgibankami, televizijskimi oddajami, spletno stranjo in izjavami za medije

 

Napovednik prireditev

 • SGZ
 • WKO
 • Obrtno-podjetniška Zbornica Slovenije
 • SI-AT
 • Evropski Sklad za regionalni razvoj | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung